IDNameUrlTwittername Partner aanwezig :
46618 Eva Cools neen
46619 Eddy Viviane
46621 Hans Hilde
46622 Bart Bessems nee
46623 Petra Wynants nee (maar eigenlijk ja)
46624 Nancy De Melio neen
46625 Karel Stautemans neen
46626 Lieven Troch ja, Pascale
46632 An Ganseman Nee
46633 Danny Devriese ja
46637 Raf ja
46642 Leen & Herman /
46645 Jolien Troch neen
46646 Luk Dobbelaere Ilse
46649 Raf De Rauw Ria
46656 Lies Koen
46658 Bart De Pauw Kathleen
46669 Anne Jos
46673 Peter ja
46674 Patricia & Geert /
46676 Tina Van Craenenbroeck ja
46680 Patrick De Ridder Ja